Konwerter raportów moodle

Za pomocą tego narzędzia dokonasz konwersji raportu ocen z moodle na format MojaPG.
Konwerter zwróci listę osób, które ukończyły test, uzyskały wynik wyższy lub równy podanemu progowi, zalogowały się za pomocą konta PG. Duplikaty zostaną usunięte.

  1. Wygeneruj plik raportu w moodle - w formacie CSV rozdzielanym przecinkami, zapisz go na dysk
  2. Wczytaj plik za pomocą pola formularza poniżej
  3. Pobierz wygenerowany arkusz
  4. Zaimportuj do MojaPG

Wybierz plik raportu moodle


Próg zaliczenia (0-10 pkt)